[100]Instyle_DEC_2016

Xịt tạo phồng chân tóc Organic BRITISH M Sea Salt Spray trên tạp chí làm đẹp Instyle Hàn Quốc tháng 12/2016.