Truyền thông

[84]Allure_May_2017

[84]Allure_May_2017

Xịt tạo phồng muối biển hữu cơ BRITISH M Sea Salt Spray trên Tạp chí Allure Hàn Quốc tháng 5/2017 …

[83] BAZAAR_DEC_2016

[83] BAZAAR_DEC_2016

Dầu dưỡng tóc hữu cơ BRITISH M Annatto Hair Oil trên Tạp chí Bazaar Hàn Quốc tháng 12/2016.   …