Truyền thông

[100]Instyle_DEC_2016

[100]Instyle_DEC_2016

Xịt tạo phồng chân tóc Organic BRITISH M Sea Salt Spray trên tạp chí làm đẹp Instyle Hàn Quốc tháng 12/2016. …

[98]Allure_Jan_2018

[98]Allure_Jan_2018

Kem xả dưỡng tóc Organic BRITISH M Hydrate Hair Butter trên Tạp chí Allure Hàn Quốc tháng 1/2018 …