Sáp vuốt tóc British M Regent Classic Pomade đăng trên tạp chí Instyle