[18] Marie claire _Oct_2016

Sea Salt Spray và Annatto hair oil British M được tạp chí  Marie claire đánh giá là sản phẩm xịt tạo kiểu và dầu dưỡng nổi bật trong các dòng sản phẩm tạo kiểu cao cấp và được ưa chuộng nhất tại Quốc Hàn